Mokslo metų pradžios šventė

skelbimas dėl rugsėjo 1 šventės 2018