Dainuoju su…

Lapkričio 27-ąją ,,Smalsučių‘‘ grupės auklėtinis Gajus su sesute Sibile dalyvavo Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis‘‘ organizuojamoje regioninėje metodinėje dienoje ,,Dainuoju su…‘‘ ir drauge atliko dainelę.

 

Meninio ugdymo mokytoja Kristina