Istorija

Atnaujinta:

Istorija ir šiandiena

Pirmą kartą Mažeikių lopšelis – darželis ,,Saulutė“ vaikučius ir jų tėvelius pakvietė 1964-ųjų rudenį. Tai pirmasis tipinis vaikų darželis Mažeikių mieste. Tokio tipo (projekto) darželių respublikoje buvo 10, tačiau šis projektas nepasiteisino, nes trūko pagalbinių patalpų.

Virėja Teresė Mažonienė, dirbusi nuo pirmųjų darželio atidarymo dienų, prisiminė, kaip maisto sandėlininkė pati dviračiu parsiveždavo maistą iš parduotuvės. Kitos ilgametės darbuotojos Elena Armalienė, Stefa Armalienė prisimena buvus kūriką, kuris kūrendavo pečių. Tokiu būdu buvo šildomos patalpos, vanduo. Vaikai miegodavo metalinėse lovose. Tuo laikmečiu vaikai į darželį buvo priimami nuo 3 mėnesių iki 7 metų.

Šį darželį lankė ir Sima Vedlūgaitė, šiuo metu pati auklėjanti mūsų darželio mažuosius.

Keitėsi gyvenimas, keitėsi Lietuva, keitėsi joje esančių darželių darbo stilius. Per savo gyvavimo istoriją įstaiga yra patyrusi visko: gero ir blogo. Kai kurių darbuotojų atmintyje išlikę dažni vedėjų pasikeitimai. Darželiui vadovavo net 13 vedėjų. Nuo 1990 metų įstaigai vadovauja direktorė Zina Petkuvienė. Sunku prisiminti visus įstaigos kaitos tarpsnius, bet per pastarąjį dešimtmetį jos kaita vyko nenumaldomai greitai. Kintant bendruomenei – ne specialistus keitė specialistai, vaikų priežiūros funkcijas keitė intensyvi ugdomoji veikla. Aplinka, kurioje vaikas būdavo tik pavalgęs ir prižiūrėtas, keitėsi į vaiko fizinių, intelektualinių raiškos galių plėtojimą. Šiandien intensyviai ieškoma socialiai vertingų veiklos modelių, tiek vaikų įstaigą, tiek šeimą, jungiančių į bendrą, kupiną pagarbos, meilės ir vaiko galimybių plėtros visumą.

Nedidelė bendruomenė turi didelių privalumų: nesusvetimėjusią, šiltą tarpusavio bendradarbiavimo atmosferą, darbingą nuotaiką, galimybę kasdien pamatyti ir svarbiausia – pajausti. Tarpusavyje nuolat bendraujantys bendruomenės nariai didžiuojasi savo įstaiga, kuria, rūpinasi jos įvaizdžiu.

Lopšelio darželio ,,Saulutė“ bendruomenė visomis galiomis veržiasi pirmyn. Ji ,,šviečia“ ir tiems, kurie ją lanko, ir tiems, kurie ateina pasisemti patirties.

Pastaruoju metu darželį lanko apie 100 vaikų. Yra lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Į lopšelio gr. vaikai priimami 1,5/2 metų, į priešmokyklinio ugdymo – 5-6/7 m.

Lopšelis – darželis „Saulutė“ – bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas.

Vaikus ugdo 15 aukštąjį išsilavinimą turinčių, nuolat aukštesnės kvalifikacijos siekiančių pedagogių. Viena auklėtoja yra įgijusi auklėtojos ekspertės, penkios auklėtojos turi auklėtojos metodininkės, kitos – vyr. auklėtojos ir auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 7 auklėtojos turi papildomą, gretutinę kvalifikaciją (M.Montessori metodo, etnokultūros, logopedo ir kt.).

L/d „Saulutė“ 1969m. rugsėjis

L/d „Saulutė“ 1978 m. žiemą

1978 m.  birželis