Atnaujinta:

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Zina Petkuvienė Direktorė 8-443-26071 z.petkuviene@gmail.com
Aldona Pocienė Direktorės pavaduotoja ugdymui 8-443-26071 metodinis1@gmail.com
Aloyzas Dargis Direktorės pavaduotojas ūkiui 8-443-26071 ukis.saulute@gmail.com
Diana Borusienė Vyr. buhalterė 8-443-26071 saulute@kli.lt
Dalina Daukantienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė 8-443-26071 daliadaukantiene@gmail.com
Vilma Šandarienė Sekretorė-archyvarė 8-443-26071 mazeikiai.saulute@gmail.com
Vygandas Budrys Inžinierius-programuotojas 8-628-11646 vygandas.budrys@gmail.com