Atnaujinta:

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė‘‘ darbuotojai

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
Administracija
1. Zina Petkuvienė direktorė II vadybinė kategorija vadovassaulute@buk.lt

Tel. +370 443 26071

2. Aldona Pocienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė kategorija ugdymassaulute@buk.lt

Tel. +370 443 26071

3. Aloyzas Dargis direktoriaus pavaduotojas ūkiui aloyzas.dargis@buk.lt

Tel. +370 443 26071

4. Rita Gudinienė sandėlio vedėja rita.gudiniene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

5. Diana Borusienė vyr. buhalterė saulute@kli.lt

Tel. +370 443 26071

6. Dalina Daukantienė maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė dalina.daukantiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

7. Vilma Šandarienė sekretorė archyvarė vilma.sandariene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

8. Vygandas Budrys inžinierius programuotojas ITsaulute@buk.lt

Tel. +370 443 26071

Mokytojai
9. Aušrinė Kalakauskienė mokytoja mokytoja metodininkė ausrine.kalakauskiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

10. Olga Urasova mokytoja mokytoja ekspertė olga.urasova@buk.lt

Tel. +370 443 26071

11. Lina Montrimaitė mokytoja lina.montrimaite@buk.lt

Tel. +370 443 26071

12. Silvija Pocevičiūtė mokytoja silvija.poceviciute@buk.lt

Tel. +370 443 26071

13. Renata Daukšienė mokytoja mokytoja metodininkė renata.dauksiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

14. Roberta Freimonienė mokytoja mokytoja roberta.freimoniene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

15. Simona Kukienė mokytoja mokytoja simona.kukiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

16. Gintarė Ambrazaitytė mokytoja mokytoja gintare.ambrazaityte@buk.lt

Tel. +370 443 26071

17. Loreta Gečienė mokytoja mokytoja metodininkė loreta.geciene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

18. Rūta Žubikienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja ekspertė ruta.zubikiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

19. Renata Bumbliauskienė mokytoja, logopedė mokytoja metodininkė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė renata.bumbliauskiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

20. Sima Vedlūgaitė mokytoja, logopedė mokytoja metodininkė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė sima.vedlugaite@buk.lt

Tel. +370 443 26071

21. Kristina Liutkienė meninio ugdymo mokytoja muzikos vyresnioji mokytoja kristina.liutkiene@buk.lt

Tel. +370 443 26071

Mokytojo padėjėjai
22. Rimutė Švažienė mokytojo padėjėja
23. Danutė Tiškuvienė mokytojo padėjėja
24. Halina Voverienė mokytojo padėjėja
25. Jūratė Petrauskienė mokytojo padėjėja
26. Sintija Jonušaitė mokytojo padėjėja
27. Emilė Vedlūgaitė mokytojo padėjėja
Kiti darbuotojai
28. Irena Bukauskienė virėja
29. Daiva Erlickienė virėja
30. Emilija Mačernienė pagalbinė darbininkė
31. Dalė Taulavičienė pagalbinė darbininkė
32. Maruta Šeputienė pagalbinė darbininkė
33. Zinaida Alenderytė pagalbinė darbininkė
34. Irena Arlauskienė pagalbinė darbininkė
35. Vida Jaraminienė pagalbinė darbininkė
36. Gintaras Bartaševičius pagalbinis darbininkas
37. Lena Vasiliauskaitė sargė