Atnaujinta:

V I Z I J A

Lopšelis – darželis ,,Saulutė‘‘:

☼ savita, kryptingai plėtojanti humanistines, dorines, sveikos gyvensenos vertybines nuostatas;

☼ aktyvi, atvira naujovėms, kaitai, nuolat tobulėjanti, skleidžianti patirtį;

☼ orientuota į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas ikimokyklinio ugdymo   mokykla.

           M I S I J A

☼ Teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir socialines paslaugas, atsižvelgiant  į vaikų poreikius, individualumą, gebėjimus bei tėvų lūkesčius.

☼ Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais, ugdyti visas vaiko galias: fizines, intelektualines, pažintines bei emocines.

☼ Vadovaujantis humanistinėmis bei sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatomis, ugdyti pozityvų požiūrį į save, aplinką, gamtą, tautinį paveldą.

☼ Kurti fiziškai, psichologiškai ir emociškai saugią, estetiškai patrauklią, šiuolaikišką aplinką.