Veiklos dokumentai

Atnaujinta:

2018 – 2019 m. m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašas

2018 m. vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

2018 m. darbuotojų maitinimo organizavimo lopšelyje -darželyje ,,Saulutė” tvarkos aprašas

2018-ųjų metinis veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio Saulutė darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

2018 m. vaikų priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

2018 m. įsakymas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklino ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo vykdymo

2018 m. mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

2017-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

2017 m. Mažeikių lopšelio – darželio ,,Saulutė” darbo tvarkos taisyklės

2017 – 2018 m. m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašas

2017 m. vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

2017 m. Mažeikių lopšelio – darželio nuostatai

2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2017-ųjų metinis veiklos planas

2016 -ųjų m. veiklos plano vykdymo ataskaita

2016-ujų metų veiklos planas

2016 m. vaikų maitinimo organizavimo tarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“-nuostatai

Priešmokyklini ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašas

Strateginis planas 2014-2016m.

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

2015 m. mokesčio už vaikų išlaikymą tvarkos aprašas