Grupės

Atnaujinta:

                                 

Grupės

 

Įstaigoje veikia 6 grupės. Vienoje grupėje ugdomi to paties amžiaus vaikai. Kiekvienoje amžiaus grupėje ugdymas(is) orientuotas į savitą kryptingumą.

 

„PABIRUČIAI“ (1 ir 2 grupės, 2-3 metai)

 „Aš ir mano aplinka“

Ugdymas(is) orientuotas į savęs pažinimą, kūrimą, valdymą ir į veiksmus su daiktais. Ugdytis „Pabiručiams“ padeda mokytojos Olga Urasova, Aušrinė Kalakauskienė ir mokytojo asistentė Emilė Vedlūgaitė.

 

***

 

„ČIAUŠKUČIAI“ (3 grupė, 3-4 metai)

 „Aš ir kiti“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą pagarbiai bendrauti su kitais ir į pagarbumo darbo procesui įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Čiauškučiams“ padeda mokytojos Roberta Freimonienė, Silvija Pocevičiūtė ir mokytojo asistentė Sintija Jonušaitė.

 

***

  „KLAUSUČIAI“ (4 grupė, 4-5 metai)

       „Aš – gamtos dalis“

Ugdymas(is) orientuotas į vaiko santykį su gamta metų rato tėkmėje ir į pagarbumo gamtai įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Klausučiams“ padeda mokytojos Renata Daukšienė, Sima Vedlūgaitė ir mokytojo asistentė Jūratė Petrauskienė.

 

***

„SMALSUČIAI“ (5 grupė, 5-6 metai)

„Aš ir mano senolių papročiai“

 

Ugdymas(is) orientuotas į praeities ir dabarties ryšio suvokimą ir į etnokultūrinių vertybių puoselėjimą. Ugdytis „Smalsučiams“ padeda mokytojos Gintarė Ambrazaitytė, Simona Kukienė ir mokytojo asistentė Halina Voverienė.

 

***

 „GUDRUČIAI“ (6 grupė, 6-7 metai)

„Aš ir visuomenė“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą orientuotis bei pagarbiai elgtis įvairiose socialinėse erdvėse ir į bendradarbiavimo įgūdžių puoselėjimą. Įgyvendinama „Zipio draugai“ programa. Ugdytis „Gudručiams“ padeda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Gečienė, mokytoja Lina Montrimaitė ir mokytojo asistentė Danutė Tiškuvienė.