Grupės

Įstaigoje veikia 6 grupės. Vienoje grupėje ugdomi to paties amžiaus vaikai. Kiekvienoje amžiaus grupėje ugdymas(is) orientuotas į savitą kryptingumą.

***

P A B I R U Č I A I(1 ir 2 grupės, 2 – 3 metai )

„Aš ir mano aplinka“

Ugdymas(is) orientuotas į savęs pažinimą, kūrimą, valdymą ir į veiksmus su daiktais. Ugdytis „Pabiručiams“ padeda auklėtojos Olga Urasova, Aušrinė Kalakauskienė ir auklėtojos asistentė Jūratė Petrauskienė.

 

***

Č I A U Š K U Č I A I“( 3 grupė, 3 – 4 metai )

„Aš ir kiti“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą pagarbiai bendrauti su kitais ir į pagarbumo darbo procesui įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Čiauškučiams“ padeda aulėtojos Bronė Montrimienė, Lina Montrimaitė ir auklėtojos asistentė Silvija Pocevičiūtė.

 

***

K L A U S U Č I A I( 4 grupė, 4 – 5 metai )

klausuc„Aš gamtos dalis“

Ugdymas(is) orientuotas į vaiko santykį su gamta metų rato tėkmėje ir į pagarbumo gamtai įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Klausučiams“ padeda auklėtojos Renata Daukšienė, Odeta Limaiko ir  auklėtojos asistentė Gerda Sukurytė.

 

***

S M A L S U Č I A I“ ( 5 grupė, 5 – 6 metai )

„Aš ir mano senolių papročiai“

smal/

Ugdymas(is) orientuotas į praeities ir dabarties ryšio suvokimą ir į etnokultūrinių vertybių puoselėjimą. Ugdytis „Smalsučiams“ padeda auklėtojos
Natalija Vainutienė, Liuda Grigutienė ir auklėtojos asistentė Halina Voverienė.

 

***

G U D R U Č I A I( 6 grupė, 6 -7 metai )

gudr„Aš ir visuomenė“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą orientuotis bei pagarbiai elgtis įvairiose socialinėse erdvėse ir į bendradarbiavimo įgūdžių puoselėjimą. Įgyvendinama „Zipio draugai“ programa. Ugdytis „Gudručiams“ padeda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Žubikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – logopedė Renata Bumbliauskienė,                                                    auklėtojos asistentė Danutė Tiškuvienė.