Grupės

Atnaujinta:

                                    Įstaigoje veikia 6 grupės. Vienoje grupėje ugdomi to paties amžiaus vaikai.                                      Kiekvienoje amžiaus grupėje ugdymas(is) orientuotas į savitą kryptingumą.

                  

                                „PABIRUČIAI“ (1 ir 2 grupės, 2-3 metai)

„Aš ir mano aplinka“

Ugdymas(is) orientuotas į savęs pažinimą, kūrimą, valdymą ir į veiksmus su daiktais. Ugdytis „Pabiručiams“ padeda auklėtojos Olga Urasova, Aušrinė Kalakauskienė ir auklėtojos asistentė Sintija Jonušaitė.

                                                                       ***

                        „ČIAUŠKUČIAI“ (3 grupė, 3-4 metai)

„Aš ir kiti“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą pagarbiai bendrauti su kitais ir į pagarbumo darbo procesui įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Čiauškučiams“ padeda auklėtojos Lina Montrimaitė, Silvija Pocevičiūtė ir auklėtojos asistentė Jūratė Petrauskienė.

                                                                      ***

                       „KLAUSUČIAI“ (4 grupė, 4-5 metai)

klausuc       „Aš-gamtos dalis“

Ugdymas(is) orientuotas į vaiko santykį su gamta metų rato tėkmėje ir į pagarbumo gamtai įgūdžių puoselėjimą. Ugdytis „Klausučiams“ padeda auklėtojos Renata Daukšienė, Roberta Freimonienė ir auklėtojos asistentė Simona Kukienė.

                                                                      ***

                         „SMALSUČIAI“ (5 grupė, 5-6 metai)

                                „Aš ir mano senolių papročiai“

smal

Ugdymas(is) orientuotas į praeities ir dabarties ryšio suvokimą ir į etnokultūrinių vertybių puoselėjimą. Ugdytis „Smalsučiams“ padeda auklėtojos Natalija Vainutienė, Liudvika Grigutienė, Halina Voverienė.

                                                                      ***           

 „GUDRUČIAI“ (6 grupė, 6-7 metai)

                               „Aš ir visuomenė“

Ugdymagudrs(is) orientuotas į gebėjimą orientuotis bei pagarbiai elgtis įvairiose socialinėse erdvėse ir į bendradarbiavimo įgūdžių puoselėjimą. Įgyvendinama „Zipio draugai“ programa. Ugdytis „Gudručiams“ padeda priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Žubikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – logopedė Renata Bumbliauskienė, auklėtojos asistentė Danutė Tiškuvienė.