Bendruomenė

Vaikų visuminio ugdymo(-si) sąlygų užtikrinimu įstaigoje rūpinasi 42 darbuotojai.

2014 m.                                2015 m.                           2016 m.                           2017 m.

2015m._compressed    2016m._compressed    2017m._compressedbendruomenė