Bendruomenė

Atnaujinta:

Vaikų visuminio ugdymo(-si) sąlygų užtikrinimu įstaigoje rūpinasi 43 darbuotojai.

017 2015m._compressed 2016m._compressed 2017m._compressed
2014m. 2015m. 2016m. 2017m.

 

                 2018m.