Projektas „Žaidimai moko”

Žaidimai ir vaikai – neatsiejami vieni nuo kitų. Šalia vaiko visada gyvuos žaidimas, šalia žaidimo – vaikas. Vieniems žaidimas yra svajonės perkėlimas į realybę, kitiems – beribis kūrybos laikas, dar viena dalis – žaisdami mokosi.

Baigėsi respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko”, kuriame dalyvavo „Čiauškučių” ir „Smalsučių” grupių vaikai kartu su logopede Renata bei specialiąja pedagoge, logopede Vilma.

Projekto tikslas: įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę bei meninę kompetencijas.