Šiltos ir šaltos raidės

Smalsučiai“ žino, kas yra spalvų paletė, kad spalvos yra skirstomos į šaltas ir šaltas. Vaikai skirstė spalvas pagal metų laikus, aptarė, kokius pojūčius sukelia vienos ar kitos spalvos, susiskirstę poromis piešė vienos spalvos piešinį. Raidės taip pat gali būti šiltos arba šaltos. Vaikai tarė raides, rašė ant lapelių ir suskirstė į šiltas ir šaltas, pasirinktomis spalvomis dekoravo savo vardo pirmą raidę.
Ši veikla vaikams buvo įdomi ir įtraukianti, lavino kūrybiškumą ir vaizduotę.

Veikla „Šiltos ir šaltos raidės” pagal knygelę  „Kalbos ir knygos gelmė” (rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai”).