Darbo užmokestis

Įstaigos pareigybių sąrašas


Eilės Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės skaičius
1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 0,25
4. Vyriausiasis buhalteris 1
5. Maitinimo organizatorius 1
6. Sekretorius 1
7. Sandėlininkas 1
8. Informacinių technologijų specialistas 0,1
9. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 4,25
10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 0,5
11. Meninio ugdymo mokytojas 1
12. Specialusis pedagogas 1
13. Mokytojo padėjėjas 6
14. Virėjas 2,5
15. Virtuvės pagalbinis darbininkas 0,5
16. Valytojas 1
17. Lauko aplinkos tvarkytojas 0,5
18. Pagalbinis darbininkas 3,8
  Viso 27,40