Darbo užmokestis

Mažeikių lopšelio-darželio “Saulutė” didžiausias leistinas pareigybių sąrašas (išskyrus švietimo pagalbos spcialistus) yra finansuojamas iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti 2020 metams.


Sprendimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo.

Įstaigos pareigybių sąrašas


Eilės Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės skaičius
1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1
4. Vyriausiasis buhalteris 1
5. Maitinimo organizatorius 1
6. Sekretorius 1
7. Sandėlininkas 1
8. Informacinių technologijų specialistas 0,15
9. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 4,25
10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 0,5
11. Meninio ugdymo mokytojas 1
12. Mokytojo padėjėjas 6
13. Virėjas 2
14. Virtuvės pagalbinis darbininkas 1
15. Valytojas 1
16. Lauko aplinkos tvarkytojas 0,5
17. Stalius 0,25
18. Santechnikas 0,25
19. Elektrikas 0,25
20. Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 0,25
  Viso 26,40

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis


2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis