Dalyvaujame programoje “Besimokančių darželių tinklas”

Džiaugiamės, kad mūsų įstaiga tapo Besimokančiųjų darželių tinklo (BDT) nare. BDT programos tikslas – suburti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas į bendrą tinklą, prisidėti prie mokytojų inovatyvaus ir kūrybiško ugdymo(si) proceso organizavimo ir įgyvendinimo, mokytojų asmeninių ir profesinių kompetencijų stiprinimo ir tobulinimo, gerosios patirties dalinimosi tarp Lietuvos bei užsienio šalyse esančių lietuviškų ugdymo įstaigų. Programos trukmė: 2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.