Pasirūpinkite, kad 1,2 % nuo Jūsų uždirbto GPM būtų panaudoti geriems darbams – skirkite juos lopšeliui-darželiui „Saulutė“

Dėkojame, kad praėjusiais mokslo metais parėmėte lopšelį-darželį “Saulutė” ir pajamų mokesčio dalį pervedėte mūsų įstaigai.

Ir šiais metais tikimės Jūsų paramos, kurią galite skirti mūsų ugdymo įstaigai. Tai yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinat mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Kam bus skirta Jūsų parama:

  • kursime jaukesnę, patrauklesnę grupių ir lauko ugdymo(si) aplinką bei atnaujinsime logopedinį kabinetą;
  • turime viziją įsirengti nedidelę sporto salę;
  • jau atnaujinta internetinė svetainė, kurios dėka palengvinamas organizacijos ir ugdymo veiklos organizavimas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ paramos gavėjo kodas
190157148

Ir Jūs galite skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio paramą darželiui „Saulutė“, užpildydami FR0512 v.4 formą, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Dėkojame už bendrystę!