Projektas “Pažinkime sporto šakas nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus”

 Mūsų įstaiga pradeda vykdyti projektą “Pažinkime sporto šakas nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus”. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Fondo lėšomis remiama veiklos sritis: sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas: skatinti Mažeikių lopšelio- darželio “Saulutė” bendruomenės fizinį aktyvumą, susipažįstant su sporto šakomis nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus organizuojant bei skatinant įvairias sportines veiklas ir užtikrinant jų tęstinumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-28 – 2022-09-30.