„Smalsučiai” – muzikos festivalio ,,Yra šalis – Lietuva” dalyviai

Mažeikių ,,Pavasario” progimnazijoje vyko muzikos festivalis ,,Yra šalis – Lietuva”, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šiame festivalyje dalyvavo ,,Smalsučių” instrumentinis ansamblis ir atliko kūrinį ,,Polka tinka kiekvienam”.

Festivalio tikslai:
1. Suteikti vaikams, dainuojantiems ir grojantiems ansamblyje, šokantiems, galimybę parodyti savo gebėjimus, pasiekimus.
2. Puoselėti mokinių jausmus ir meilę Šeimai, Mokyklai, Tėvynei.
3. Festivalį skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.