Logopedas

Švietimo pagalbos specialistas

Logopedo veikla


Logopedas moko vaikus taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti garsus, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais.

Logopedas išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį, įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus. Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams  šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Logopedo darbo laikas


Pirmadieniais

8:00 – 12:30

12:50 – 14:00


Antradieniais

15:00 – 17:30


Trečiadieniais

8:00 – 15:00


Ketvirtadieniais

8:00 – 8:30


Penktadieniais

8:00 – 12:30

Logopedė


RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

Logopedinės užduotys

 

 

Logopedė Renata Bumbliauskienė įsijungė į Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuotą respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų – logopedų, spec. pedagogų projektą “Žaidimų paslaptys“. Renata nuotoliniu būdu pristatė savo pagamintą metodinę priemonę vaikų kalbos ugdymui.

Logopedo patarimai:

  • Kaip ugdyti vaikų kalbą namuose (spauskite ant paveikslėlio).
  • Kritiniai kalbos raidos požymiai. Kada reikia sunerimti?(spauskite ant paveikslėlio).