Maitinimas

Gerai subalansuota mityba yra gyvybiškai svarbi vaiko sveikatai, ir nuo to, ką jis valgo, priklauso jo nuotaika, elgesys, susitelkimo, dėmesio lygis, ir svarbiausia, jo fizinė ir psichinė raida. Mūsų mitybos programa yra sudaryta specialistų pagal naujausius higienos normų reikalavimus. Vaiko maistas yra įvairus, sudarytas iš gyvulinės bei augalinės kilmės produktų, kokybiškas, neturintis kenksmingų priemaišų.

Maitinimas darželyje


Vaikai maitinami tris kartus per dieną. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (LR ŽŪM) koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą “Pienas vaikams” ir vaisių pagal LR ŽŪM programą, remiamą iš Europos Sąjungos ir nacionalinių šalių narių biudžetų “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.

Alergiją ir netoleravimą sukeliančios medžiagos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mitybos racionas


Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikos mitybos principus bei rekomendacijas. Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai trims savaitėms, pagal rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

2020-2021 mokslo metų perspektyvinis valgiaraštis

2019-2020 mokslo metų perspektyvinis valgiaraštis

Už maitinimo organizavimą, maisto kokybę ir jo gamybos priežiūrą darželyje atsako


DALINA DAUKANTIENĖ

maitinimo organizatorė

dalina.daukantiene@buk.lt

Mokestis  lopšelio  grupių vaikams už kiekvieną lankytą dieną


2 Eur per dieną:

0,5 Eur už pusryčius, 0,9 Eur už pietus ir 0,6 Eur už vakarienę

 

Mokestis darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams už kiekvieną lankytą  dieną


2,5 Eur per dieną:

0,62 Eur už pusryčius, 1,13 Eur už pietus ir 0,75 Eur už vakarienę

 

Nemokamas maitinimas priešmokyklinukams


Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Norint, kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs 2020–2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti nustatytą elektroninės formos prašymą (paraišką). Užpildytą prašymą-paraišką (SP-11 formą nurodytą informacinėje sistemoje www.spis.lt) reikia pateikti Mažeikių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba tame savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriuje, kuriame ugdytinis yra registruotas.

Daugiau informacijos apie nemokamą ugdytinių maitinimą:

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/asr

Vaikų nemokamo maitinimo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas

Prašymo paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma