Nuostatai, įstaigos veiklą ir ugdymo procesą reglamentuojantys vidaus dokumentai