Gamtosauginis ugdymas

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja įstaigą į praktinę gamtosauginę veiklą, ugdo vaikų kūrybiškumą, suteikia aplinkosaugines žinias darnaus vystymosi temomis: vandens bei energijos vartojimo mažinimo, atliekų ir šiukšlinimo poveikio aplinkai, klimato kaitos, sveikos gyvensenos ir kt.

Gamtosauginio ugdymo grupės veikla

 Gamtos pažinimas ir saugojimas yra integrali darželio ikimokyklinio ugdymosi programos dalis. 2020 metais “Saulutė” tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nare. 2020 metais darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą.

Grupės darbo tikslas

Ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę, rūpintis juos supančia sveika ir švaria aplinka.

Grupės sudėtis

Grupės vadovė

Sima Vedlūgaitė


Grupės narės

Erika Matutienė

Loreta Gečienė

Agnė Jankauskienė

Žemės dienos renginių ciklo užbaigimas

Šiandien mūsų darželio kieme vaikai linksmai leido laiką dainuodami, šokdami, žaisdami, taip užbaigdami Žemės dienos renginių ciklą. Organizuojant įvairias veiklas,...

Pasveikinimas su artėjančia Pasauline Žemės diena

“Klausučių’ grupės ugdytinės Ieva, Amelija, Jorė, Otilija, Ūla, Jorė, Jovilė ir mokytoja Sima, “pavirtusios’ Saulute, Ežiuku, Varnele ir Pelėda, sveikino...

Pasaulinė Žemės diena

KOVO 19 D. PASVEIKINIMAS SU ARTĖJANČIA PASAULINE ŽEMĖS DIENA. KOVO 22 D. PASVEIKINIMAS SU PASAULINE VANDENS DIENA. KOVO 25 D....