Gamtosauginis ugdymas

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja įstaigą į praktinę gamtosauginę veiklą, ugdo vaikų kūrybiškumą, suteikia aplinkosaugines žinias darnaus vystymosi temomis: vandens bei energijos vartojimo mažinimo, atliekų ir šiukšlinimo poveikio aplinkai, klimato kaitos, sveikos gyvensenos ir kt.

Gamtosauginio ugdymo grupės veikla

 Gamtos pažinimas ir saugojimas yra integrali darželio ikimokyklinio ugdymosi programos dalis. 2020 metais “Saulutė” tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nare. 2020 metais darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių kūrybiškumą.

Grupės darbo tikslas

Ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę, rūpintis juos supančia sveika ir švaria aplinka.

Grupės sudėtis

Grupės vadovė

Sima Vedlūgaitė


Grupės narės

Agnė Jankauskienė

Erika Matutienė

Žavinta Gorytė

 

 

Projektas “Mes rūšiuojame”

Spalio 28 d. mūsų įstaiga UAB „Atliekų tvarkymo centrui“ pridavė 615 kg. elektroninių atliekų, iš jų 20 kg. nebetinkamų baterijų....

KVIEČIAME DALYVAUTI PROJEKTE “MES RŪŠIUOJAM”!

Jeigu turite sugedusios, nebenaudojamos buitinės technikos, (t.y. televizoriai, kompiuterinė technika, šaldytuvai, skalbyklės, viryklės ir kt.), elektroninės įrangos ar panaudotų baterijų...

Projektas “Eko Saulutės kiemelis”

Mūsų įstaiga vykdo projektą „Eko Saulutės kiemelis“. Projektas finansuojamas Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto „Eko...