Sveikatos ugdymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Organizuoja praktinius užsiėmimus vaikams, konsultuoja sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais, teikia metodinę medžiagą, rekomendacijas apie sveikatinimą, viešina sveikatinimo veiklą.

Funkciją vykdo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas

Antradieniais

7:45 – 18:00

Visuomenės sveikatos specialisto parengta informacija

Sveikatos stiprinimo ir sportinių renginių organizavimo grupės veikla

Organizuoja sveikatinamo renginius. Siekia sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo, sveikatą puoselėjančią ugdymo(si) aplinką. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, vykdančiomis sveikatingumo veiklą. Skatina įstaigos bendruomenę rūpintis savo sveikata ir rodyti asmeninį pavyzdį vaikams bei jų tėvams. Dalinasi gerąją darbo patirtimi su įstaigos, miesto bendruomene.

Grupės sudėtis

Grupės vadovė

Erika Matutienė


Grupės narės

Renata Bumbliauskienė

Renata Tautvidė

Dalina Daukantienė

Lina Varapnickienė

Olga Urasova

Akcija “Judrus šokis, sveikas maistas, augs linksmai kiekvienas vaikas”

Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena, kuria skatinama sveikai maitintis, aktyviai judėti.  Priešmokyklinukai dalyvavo iniciatyvoje – trumpalaikėje akcijoje “Judrus...

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!

Sveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir šeimai

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos stiprinimo skyrius, Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius, Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narėms 2021...

Projektas “Sveikata visus metus 2021” tęsiasi

Mūsų įstaiga tęsia dalyvavimą projekte „Sveikata visus metus 2021“. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.Partneris – Sveikatos mokymo...

Mes – sveikatą stiprinanti mokykla!

2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino mūsų lopšelį-darželį “Saulutė“...

Lietuvos mažųjų žaidynės 2021

Nuo šių metų sausio 6 d. iki gegužės 30 d. mūsų darželio ugdytiniai dalyvauja vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekte “Lietuvos...