Sveikatos ugdymas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla

Organizuoja praktinius užsiėmimus vaikams, konsultuoja sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais, teikia metodinę medžiagą, rekomendacijas apie sveikatinimą, viešina sveikatinimo veiklą.

Funkciją vykdo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Specialisto darbo laikas

Penktadieniais

8:00 – 14:00

Visuomenės sveikatos specialisto parengta informacija

Sveikatos stiprinimo ir sportinių renginių organizavimo grupės veikla

Organizuoja sveikatinamo renginius. Siekia sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo, sveikatą puoselėjančią ugdymo(si) aplinką. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, vykdančiomis sveikatingumo veiklą. Skatina įstaigos bendruomenę rūpintis savo sveikata ir rodyti asmeninį pavyzdį vaikams bei jų tėvams. Dalinasi gerąją darbo patirtimi su įstaigos, miesto bendruomene.

Grupės sudėtis

Grupės vadovė

Erika Matutienė


Grupės narės

Renata Bumbliauskienė

Dalina Daukantienė

Lina Varapnickienė

Olga Urasova

Pasaulinė sveikatos diena

Pasaulinę sveikatos dieną kiekviena grupė paminėjo savaip. Mažieji žaidė judrius žaidimus bei savo vikrumą išbandė dalyvaudami estafetėse, o vyresnieji vaikai...

Projektas “Sveikata visus metus 2020”

Baigėsi projektas „Sveikata visus metus 2020“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą...

Algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga? Ką turi daryti tėveliai? Ką turi daryti ugdymo...

Lietuvos mažųjų žaidynės 2021

Nuo šių metų sausio 6 d. iki gegužės 30 d. mūsų darželio ugdytiniai dalyvauja vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekte “Lietuvos...

Trikrepšio festivalis

Mūsų įstaiga dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Festivalio tikslas: perteikti vaikams pergalės už...

Respublikinis Trikrepšio festivalis

Sveikatos stiprinimo ir sportinių renginių organizavimo grupė