Dienos ritmas

“Pabiručiai” 1-2 grupė

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje (lauke). Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta

7.30 – 8.30 

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.45 – 9.15.

Ugdančioji veikla grupėje. Individuali vaikų veikla

9.15– 10.00

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas

10.00 – 11.20

Pasiruošimas pietums, pietūs

11.20 – 12.00

Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

12.00 – 14.30

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

14.30 – 15.00

Popietinė veikla: kūryba, sportinė veikla lauke (grupėje, salėje), žaidimai

15.00 – 15.50

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15.50 –16.10

Žaidimai grupėje (lauke). Viso gero, darželi!

16.10 – 18.00

 

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sportinės valandėlės

“Čiauškučiai’ 3 grupė

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje (lauke). Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta

7.30 – 8.45

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.45 – 9.10

Ugdančioji veikla grupėje. Individuali vaikų veikla

9.10– 10.00

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas

10.00 – 11.30

Pasiruošimas pietums, pietūs

11.30 – 12.00

Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

12.00 – 14.30

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

14.30 – 15.00

Popietinė veikla: kūryba, sportinė veikla lauke (salėje), žaidimai

15.00 – 15.50

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15.50 –16.15

Žaidimai grupėje (lauke). Viso gero, darželi!

16.15 – 18.00

 

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos, sporto valandėlės

Logopedo užsiėmimai

“Klausučiai” 4 grupė

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje (lauke). Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta

7.30 – 8.40 

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.40 – 9.00

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla

9.00– 10.00

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas

10.00 – 11.50

Pasiruošimas pietums, pietūs

11.50 – 12.30

Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

12.30 – 14.30

Pavakariai

14.30 – 15.00

Popietinė veikla: kūryba, sportinė veikla lauke (salėje), žaidimai

15.00 – 16.20

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.20 –16.50

Žaidimai grupėje (lauke). Viso gero, darželi!

16.50 – 18.00

 

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, specialiojo, socialinio  pedagogo užsiėmimai

“Smalsučiai” 5 grupė

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta. 

7.30 – 8.35

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 

8.35 – 9.00

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla.

9.00– 10.20

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas

10.20 – 12.30

Pasiruošimas pietums, pietūs

12.30 – 13.00

Pasiruošimas poilsiui, poilsis

12.50 – 14.30

Pavakariai

14.30 –15.00

Popietinė veikla: kūryba, sportinė veikla lauke (salėje), žaidimai

15.00 – 16.30

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.30 –16.45

Žaidimai grupėje (lauke). Viso gero, darželi!

16.45 – 18.00

 

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, psichologo, specialiojo bei socialinio pedagogo užsiėmimai

“Gudručiai” priešmokyklinio ugdymo grupė 

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje (lauke). Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta

7.30 – 8.30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.30 – 8.50

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla

8.50– 10.20

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas, išvykos

10.20 – 12.15

Pasiruošimas pietums, pietūs

12.30 – 13.00

Pasiruošimas poilsiui, poilsis

13.00 – 14.30

Pavakariai

14.30 –15.00

Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, planas rytdienai, sportinė veikla lauke (salėje) savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.00 – 16.35

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.35 –16.50

Žaidimai grupėje (lauke). Viso gero, darželi!

16.50 –18.00

 

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, psichologo, specialiojo, socialinio pedagogo užsiėmimai