Dienos ritmas

“Pabiručiai” 1-2 grupė

7.30 – 8.30 

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta.

8.45 – 9.10.

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.10– 10.45

Ugdančioji veikla grupėje. Individuali vaikų veikla.

10.45 – 11.20

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas

11.20 – 12.00

Pasiruošimas pietums, pietūs 

12.00 – 14.50

A-a, a-a, pupa…Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

14.45 – 15.10

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

15.10 – 15.50

Popietinė veikla: kūryba, žaidimai

15.50 –16.10

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.10 – 18.00

Žaidimai grupėje/lauke. Viso gero, darželi!

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės

“Čiauškučiai’ 3 grupė

7.30 – 8.45

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta.

8.45 – 9.15

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.15– 10.45

Ugdančioji veikla grupėje. Individuali vaikų veikla.

10.45 – 11.20

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas

11.30 – 12.00

Pasiruošimas pietums, pietūs 

12.00 – 14.45

A-a, a-a, pupa…Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

14.45 – 15.10

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

15.10 – 15.50

Popietinė veikla: kūryba, žaidimai

16.50 –16.10

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.10 – 18.00

Žaidimai grupėje/lauke. Viso gero, darželi!

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos, kūno kultūros valandėlės

Logopedo užsiėmimai

“Klausučiai” 4 grupė

7.30 – 8.40 

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta.

8.40 – 9.00

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00– 10.20

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla.

10.20 – 11.45

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas

11.50 – 12.20

Pasiruošimas pietums, pietūs 

12.20 – 14.45

„Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia…Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

14.45 – 15.10

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

15.10 – 16.10

Popietinė veikla: kūryba, žaidimai

16.15 –16.30

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.30 – 18.00

Žaidimai grupėje/lauke. Viso gero, darželi!

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, specialiojo pedagogo užsiėmimai

“Smalsučiai” 5 grupė

7.30 – 8.30

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta.

8.30 – 9.00

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00– 10.20

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla.

10.20 – 12.10

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas

12.20 – 12.50

Pasiruošimas pietums, pietūs 

12.50 – 14.45

„Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia…Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

14.45 –15.10

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

15.10 – 16.20

Popietinė veikla: kūryba, žaidimai

16.20 –16.45

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.45 – 18.00

Žaidimai grupėje/lauke. Viso gero, darželi!

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, psichologo, specialiojo bei socialinio pedagogo užsiėmimai

“Gudručiai” priešmokyklinio ugdymo grupė 

7.30 – 8.20

Labas rytas darželi! Vaikų sutikimas grupėje/lauke. Individuali vaikų veikla. Rytinė mankšta.

8.20 – 8.50

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.50– 10.20

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla. Individuali vaikų veikla.

10.20 – 12.15

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos stebėjimas, išvykos

12.30 – 12.50

Pasiruošimas pietums, pietūs 

12.50 – 14.45

Pasiruošimas poilsiui, pogulis, poilsis

14.45 –15.10

Laipsniškas kėlimasis, pavakariai

15.10 – 16.25

Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

16.30 –16.50

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.50 – 18.00

Žaidimai grupėje/lauke. Viso gero, darželi!

Pagal tvarkaraštį:

Muzikos ir sporto valandėlės

Logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo užsiėmimai