Sveikatos ugdymas

Sveikatos ugdymas – sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios  lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos „Augu kartu su saulute“ dalis. Vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius ugdome per įvairias veiklas (pažintinę, socialinę, fizinę, meninę), taikome įvairias veiklos organizavimo formas, ieškome naujų idėjų, kad veikla įvairių poreikių vaikams būtų patraukli, sudomintų ir įtrauktų. 2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino mūsų įstaigos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti  sveikatą stiprinančia mokykla. Daugiau skaityti: Priėmimas į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą

Sveikatos stiprinimo darbo grupė

Grupės vadovas:

Erika Matutienė 

Grupės nariai: 

Lina Varapnickienė

Dalina Daukantienė

Olga Urasova

RenataTautvidė

Renata Bumbliauskienė

Sveikatos stiprinimo darbo grupės veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa "Aukime sveiki"