eTwinning

eTwinning programa – galimybė visiems Europos mokytojams ir mokiniams kurti bendrus projektus, tobulėti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje.

eTwinning projektų vykdymo darbo grupė

Grupės vadovas:

Agnė Kišonė

Grupės nariai: 

Gintarė Danauskienė

Renata Daukšienė

 

Tarptautinis eTwinning projektas "Pats 1- patyriau, atradau, tyrinėju, sukūriau"

Projekto tikslas: įgalinti savarankiškam veikimui bei asmeniniam augimui ugdytinius ir projekto narius per atradimą, tyrinėjimą, patirtinį mokymą/si Lietuvoje ir tarptautinėje partnerystėje tinklaveikaujant. Projekto uždaviniai: Skatinti pasitikėjimą savimi bei atsakomybę už savo elgesį, veiklas, pasiekimus ir augimą.  Skatinti savarankiškumą per mokymąsi veikiant.  Tobulinti komunikavimo lietuvių kalba ir užsienio kalbomis gebėjimus per vertybinį ugdymą. Kurti mokymo/si ir virtualias aplinkas skatinant savivaldų bei savarankišką mokymąsi siekiant besimokančios organizacijos būvio. Tobulinti IKT gebėjimus ugdytinių aukštesnių mąstymo procesų palaikymui.