PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“
                                                                                                                                                                                                            direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d.
                                                                                                                                                                                        įsakymu Nr. V1-81.1

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

 

 

Atnaujinta: 2023-09-08