Korupcijos prevencija

Informuokite mus, jeigu įstaigoje galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis!

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.


Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė” korupcijos prevencijos programa 2021-2023 metams

Mažeikių lopšelio-darželio “Saulutė” korupcijos prevencijos programa 2018-2020 metams

2021 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

2019 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo išvada

 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti:

Lopšelio-darželio direktoriui tel. (8 443)26071
El.paštu: mazeikiai.saulute@gmail.com

Atsiųsti pranešimą paštu, adresu: V. Burbos g. 8, Mažeikiai, LT-89218

Visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis); el. paštu pranesk@stt.lt  ; palikti pranešimą svetainėje https://www.stt.lt/

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje vykdo


RENATA BUMBLIAUSKIENĖ