Gamtosauginis ugdymas

Gamtosauginis ugdymas – integrali lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymosi programos „Augu kartu su saulute“ dalis. 2020 metais įstaiga tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nare. 2020/2021 m.m. pradėta įgyvendinti GMP programa. Ugdomasis procesas orientuotas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatinančią įstaigos bendruomenės aktyvumą, ugdytinių  kūrybiškumą. Plačiau apie Gamtosauginių mokyklų veiklą galite sužinoti ČIA.

 

Gamtosauginis komitetas

Komiteto vadovas:

 Sima Vedlūgaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Komiteto nariai:

Rūta Žubikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Greta Rovbutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aušrinė Kalakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jūratė Petrauskienė, mokytojo padėjėja 

Halina Voverienė, mokytojo padėjėja

Tadas Garasimavičius, tėvų atstovas

Gamtosauginis kodeksas

Aplinkosauginės situacijos vertinimo analizė