Savivalda

Lopšelio-darželio savivaldos institucijos

 

ĮSTAIGOS TARYBA


   Įstaigos tarybaaukščiausia savivaldos institucija, telkianti

   ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei vietos bendruomenę

   demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai

   aktualius klausimus.

   Įstaigos tarybos nuostatai

   Įstaigos tarybos veiklos planas

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA


   Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija,

   sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo

   klausimus.

   Mokytojų tarybos nuostatai

   Mokytojų tarybos veiklos planas

 

 

 

TĖVŲ GRUPĖ


Tėvų (globėjų, rūpintojų) grupę sudaro tėvų atstovai iš kiekvienos lopšelio-darželio grupės: 

Mindaugas BUČYS, Ingrida BUDRIENĖ, Asta CALKUVIENĖ, Laura JASMONTĖ.

 

 

 

DARBO TARYBA


  Darbo tarybos veiklos reglamentas

  Darbo tarybos veiklos planas

 

Informacija ruošiama.

 

 

PROFESINĖ SĄJUNGA


   Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) yra didžiausia švietimo profesinė organizacija, jungianti švietimo darbuotojų

   profesines organizacijas – susivienijimus visoje Lietuvoje.

   Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė” profesinė organizacija susikūrė  2010 m. balandžio 1 d. Pirmininke išrinkta logopedė Renata

   Bumbliauskienė. Organizacijai priklauso 9 darželio bendruomenės nariai.

   Profesinės sąjungos tikslas – atstovauti ir ginti darbuotojų profesinius, darbo, ekonominius ir socialinius interesus.

 

Atnaujinta: 2023-11-16