Projektinė veikla

Tarptautinis eTwinning projektas "Pats - patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau"

Projekto tikslas

Įgalinti savarankiškam veikimui bei asmeniniam augimui ugdytinius ir projekto narius per atradimą, tyrinėjimą, patirtinį mokymą/si Lietuvoje ir tarptautinėje partnerystėje tinklaveikaujant.

Uždaviniai

1. Skatinti pasitikėjimą savimi bei atsakomybę už savo elgesį, veiklas, pasiekimus ir augimą.

2. Skatinti savarankiškumą per mokymąsi veikiant.

3. Tobulinti komunikavimo lietuvių kalba ir užsienio kalbomis gebėjimus per vertybinį ugdymą.

4. Kurti mokymo/si ir virtualias aplinkas skatinant savivaldų bei savarankišką mokymąsi

siekiant besimokančios organizacijos būvio.

5. Tobulinti IKT gebėjimus ugdytinių aukštesnių mąstymo procesų palaikymui.

Projekto trukmė: 2022-12-29 iki 2024-12-30.

Projektas "Sveikata visus metus"

Projekto tikslas

Padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Projekto organizatorius

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

Projektas "Lietuvos mažųjų žaidynės"

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Respublikinis prevencinis projektas "Žaidimai moko"

Programos tikslas

 įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę bei meninę kompetencijas.

Projekto organizatorius

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

SRF projektas "Pažinkime sporto šakas nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus"

Projekto tikslas

Skatinti Mažeikių lopšelio-darželio “Saulutė” bendruomenės fizinį aktyvumą, susipažįstant su sporto šakomis nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus organizuojant bei skatinant įvairias sportines veiklas ir užtikrinant jų tęstinumą.

Projekto organizatorius

SRF (sporto rėmimo fondas).

Projektas "Mes rūšiuojam"

Projekto tikslas

Mokyti visuomenę tinkamai rūšiuoti atliekas ir sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą.

Projekto organizatorius

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas. Projekto metu renkamos elektronikos, baterijų ir akumuliatorių, automobilinės bei kitos atliekos. Atliekas renka UAB „Atliekų tvarkymo centras“.