Grupės. Vaikų veikla

Įstaigoje veikia šešios grupės. Vienoje grupėje ugdomi to paties amžiaus vaikai. Kiekvienoje amžiaus grupėje ugdymas(is) orientuotas į savitą kryptingumą.

Pabiručiai

1 grupė (2–3 metų vaikai)

„Aš ir mano aplinka“

Ugdymas(is) orientuotas į savęs pažinimą, kūrimą, valdymą ir į veiksmus su daiktais.

Pabiručiai

2 grupė (2–3 metų vaikai)

„Aš ir mano aplinka“

Ugdymas(is) orientuotas į savęs pažinimą, kūrimą, valdymą ir į veiksmus su daiktais.

Čiauškučiai

3 grupė (3–4 metų vaikai)

„Aš ir kiti“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą pagarbiai bendrauti su kitais ir į pagarbumo darbo procesui įgūdžių puoselėjimą.

Grupėje įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo programa„Kimochi“.

Klausučiai

4 grupė (4–5 metų vaikai)

„Aš – gamtos dalis“

Ugdymas(is) orientuotas į vaiko santykį su gamta metų rato tėkmėje ir į pagarbumo gamtai įgūdžių puoselėjimą.

Grupėje įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi“.

Smalsučiai

5 grupė (5–6 metų vaikai)

„Aš ir mano senolių papročiai“

Ugdymas(is) orientuotas į praeities ir dabarties ryšio suvokimą ir į etnokultūrinių vertybių puoselėjimą.

Gudručiai

6 grupė (6–7 metų vaikai)

„Aš ir visuomenė“

Ugdymas(is) orientuotas į gebėjimą orientuotis bei pagarbiai elgtis įvairiose socialinėse erdvėse ir į bendradarbiavimo įgūdžių puoselėjimą. Įgyvendinama „Zipio draugai“ programa.