Finansinė informacija

Finansinės ataskaitos, biudžeto vykdymo ataskaitos, vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitos ir kt.

Surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

II ketvirtis

III ketvirtis 

Metinė

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

Darbo užmokestis

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė`` darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis