Finansinė informacija

Finansinės ataskaitos, biudžeto vykdymo ataskaitos, vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitos ir kt.

Surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

Metinė

2023 metai

2022 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 metai

II ketvirtis

III ketvirtis

Metinė

2023 metai

2022 metai

Darbo užmokestis

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė" darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Atnaujinta: 2024-04-18