Socialinis -emocinis ugdymas

Socialinis-emocinis ugdymas – sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios Mažeikių  lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos „Augu kartu su saulute“ dalis. Įstaigoje  kuriama ugdymo aplinka, grįsta teigiamais tarpusavio santykiais, pagarba, pasitikėjimu, kurioje kiekvienas vaikas yra laukiamas ir priimamas. Per savęs pažinimą ugdomas jų pasitikėjimas pačiais savimi, geranoriškumas ir atjauta aplinkiniams, klojami socialinio sąmoningumo, atsakingumo ir kokybiško bendravimo pagrindai

Socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“ (japonų kalba kimochi reiškia „jausmas“) vykdome nuo 2021 metų rugsėjo. Ši programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai smagios ir lengvai į ikimokyklinio ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams pažinti savo jausmus, įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas. „Kimochiai“ – skirtingus charakterius turinčios lėlytės, pavyzdžiui, Debesėlis, Vikšrelis, Katė, Balandė Meilė ir kt. Kiekvienas personažas „slepia kokį nors jausmą“ ir moko vaikus apie juos kalbėti, juos įvardinti ir paaiškinti, ką jaučia. „Kimochiai“ taip pat moko savikontrolės, kaip tinkamai parinkti balso toną, žodžius, suprasti kūno kalbą ir konstruktyviai bendrauti.

 

Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.  Daugiau apie programą „Zipio draugai“