Pagalbos vaikui specialistai

LOGOPEDĖ

RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

Logopedo veikla

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Tiria vaikų kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.
 • Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus: rugsėjo mėnesį tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos sutrikimus ir gegužės-birželio mėnesį įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  įveikti.
 • Dalyvauja darželio vaiko geroves komisijos veikloje.
 • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, tėvus, mokytojus.

Kaip vyksta pratybos?

Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai.

Logopedines pratybas  vaikai lanko 2 – 3 kartus per savaitę,  pratybos trunka apie 20 -25 minutes.Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės  pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės,  laiko ir kiti suvokimai.

Pareigybės aprašymas

Patarimai

Kokios priežastys sukelia kalbos problemas?

 Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios. Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (liežuvio, lūpų, gomurio, žandikaulių) pakitimai. Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje.    

 Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?

 • vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;  
 • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;   
 • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;    
 • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;   
 • vaikas mikčioja;  
 • vaikas turi kitų raidos problemų.  

Keletas logopedės pastebėjimų:

 • Jeigu vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemų ,,neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
 • Yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus logopedo pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.  
 • Kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi. 
 • Vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų. 

Kaip ugdyti vaiko kalbą namuose?

 • Vaikščiodami, važiuodami su vaiku, aptarkite, ką matote, girdite, užuodžiate, liečiate, kokius veiksmus atliekate, užduokite klausimą taip, kad vaikas galėtu atsakyti, skatinkite jį pasakoti ką mato ir pan.
 • Apibūdindami daiktą, visada nurodykite jo spalvą, dydį, formą.
 • Kiekvieną dieną skaitykite vaikui ir paprašykite papasakoti tai, ką jis išgirdo, pavyzdžiui visą savaitę skaitykite vaikui vieną ir tą pačią pasaką o skaitant jau nebe pirmą kartą leiskite vaikui užbaigti pasaką, užduokite klausimą „Kas vyko toliau?“, “ Kas nutiko  toliau?“ ir pan. 
 • Žaiskite žaidimus, kurie lavina mąstymą ir turtina žodyną (pvz.: „Kas aš toks?“ – apibūdinkite gyvūną: „Aš murkiu, kai esu patenkintas. Tu gali laikyti mane ant kelių. Aš mėgstu šiltą pieną ir moku kniaukti.“).
 • Visada kalbėkite su vaiku taisyklinga kalba, nekalbėkite mažybinėmis žodžio formomis, vaikas turi girdėti aplinkinių taisyklingą kalbą. stenkitės vartoti kuo daugiau žodžių, apibendrinančių sąvokų.
 • Mokykitės eilėraščių kartu su vaiku trumpų, lengvai besirimuojančių, deklamuokite juos kartu, dainuokite dainas, pradžioje Jūs garsiau, po truputį leiskite garsiau kalbėti ar dainuoti vaikui. 
 • Kalbos+raida

Darbo laikas

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8:00 – 12:30 12.30-15.30
Antradienis 8:00 – 12:30 12.30-15.30
Trečiadienis 8:00 – 12:30 12.30-15.30
Ketvirtadienis 8:00 – 12:30 12.30-15.00
Penktadienis 8:00 – 12:00 12.00-14.30

Konsultacijos  vyksta iš anksto suderintu laiku.

Pratybų laikas

PIRMADIENIS:

 • SMALSUČIAI: 08.00 – 12.00
 • GUDRUČIAI: 12.00 – 12.30
 • PERTRAUKA: 9.30-9.45
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.30-15.30

ANTRADIENIS

 • KLAUSUČIAI: 8.00-12.30
 • PERTRAUKA: 9.30-9.45; 
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.30-15.30

TREČIADIENIS

 • SMALSUČIAI: 8.00-12.00
 • GUDRUČIAI: 12.00 – 12.30
 • PERTRAUKA: 9.30-9.45
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.30-15.30

KETVIRTADIENIS

 • KLAUSUČIAI: 8.00-9.15; 10.00-11.30
 • SMALSUČIAI: 11.30-12.30
 • PERTRAUKA: 9.45-10.00
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.30-15.00

PENKTADIENIS

 • KLAUSUČIAI: 8.00-12.00;
 • PERTRAUKA: 9.30-9.45
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką ): 12.00-14.30

Kontaktai

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ 

VILMA ZELECKIENĖ

Specialiojo pedagogo veikla

 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja darželio vaiko geroves komisijos veikloje.

Pareigybės aprašymas

Patarimai

Kartais atsitinka, jog likimas dovanoja mums vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, o juos auginant sunku ne vienam tėvui. Nepaisant to, mylime juos ir norime, kad augtų laimingi. Jei turite tokį vaikutį, šis straipsnis kaip tik Jums.

 1. Visada būkite jų advokatu. Tokiems vaikams reikalingas jūsų palaikymas. Jie turi jaustis saugūs. Gyvenime ne visi žmonės juos supras ir palaikys, todėl jūsų pareiga ginti jų interesus (šis punktas tinka visų vaikų tėvams).
 2. Niekada neleiskite nuleisti rankų. Vaikai greitai supranta, jog yra kitokie, tačiau visi esame skirtingi, todėl nuolat palaikykite juos ir neleiskite jiems manyti, jog būti kitokiu yra blogai ir kad jie yra blogesni už kitus. Tai – netiesa!
 3. Būkite pozityviu pavyzdžiu. Lengviausia išmokti pozityvaus mąstymo matant tinkamus pavyzdžius.  nenuleiskite rankų. Patys mokykitės būti pozityviais ir to iš jūsų išmoks jūsų vaikas.
 4. Švęskite vaiko išskirtinumą. Išskirtiniai žmonės turi išskirtinių gebėjimų. Parodykite vaikui, kad būti kitokiu gali būti linksma. Prisitaikykite prie jų poreikių ir gebėjimų, ir paverskite sunkias užduotis linksmais iššūkiais. Jei jūsų vaikui sunku kažką išmokti, raskite būdą paversti pamokėles žaidimu.
 5. Atraskite jų stiprybes. Jei jūsų vaikas turi kažkokį pomėgį, kuriame jam gerai sekasi, nuolat pagirkite jį ir pasistenkite, jog jis dažniau užsiimtų mėgstama veikla. Jei jūsų vaikui puikiai sekasi piešti, pasirūpinkite įvairiomis priemonėmis, galbūt pamokykite vaiką įvairių piešimo ir rankdarbių technikų. Sudarykite sąlygas jam tobulėti.
 6. Neslėpkite jų. Nepavyks apsaugoti vaiko nuo jį supančio pasaulio, tačiau galite išmokyti jį prisitaikyti. Nebijokite kitų vaikų ar tėvų reakcijos, lai jūsų vaikas mokosi bendrauti. Uždarydami specialiųjų poreikių turintį vaiką namuose tik dar labiau apribosite jo vystymąsi.
 7. Leiskite jiems „nukristi“, o po to padėkite atsikelti. Susidūrę su nesėkmėmis mes mokomės atsitiesti, tačiau specialiųjų poreikių turinčiam vaikui tai sekasi sunkiau, todėl turite jam padėti. Niekada nebūna taip, jog mokymosi procese (gyvenime irgi) viskas pavyksta iš karto nepatyrus nei vienos nesėkmės. Tuo tarpu jei nesistengiame nieko išmokti, tai ir nepatiriame negandų. Jei norite, kad jūsų vaikas būtų laimingas, teks pažaboti savo instinktus ir norą apsaugoti, nes to padaryti visada nepavyks. Šiek tiek „atleisdami vadeles“ atversite savo vaikui naują ir įdomų pasaulį.
 8. Mokykite savarankiškumo. Leiskite jam pačiam atlikti visas užduotis, kurias jam išeina atlikti, nepulkite visko daryti už jį. Vaikui bus lengviau.
 9. Leiskite kalbėti. Vaikas turi mokėti reikšti savo nuomonę. Nepaisant jo trūkumų, jis turi turėti savo balsą. Taip jis mokysis pastovėti už save. Klausykitės jo, leiskite jam išreikšti savo nuomonę ir paprašykite aplinkinių, kad jį išklausytų, jei jis turi ką pasakyti. Nepaisant problematiškos prigimties, jūsų vaikas ir aplinkiniai turi suprasti, jog jo žodis ir jis pats yra verti pagarbos.
 10. Apsikabinkite ir bučiuokite juos nuolat. Švelnumas ir šiluma, kuriuos jam duosite bus ypač naudingi ir demonstruos jūsų palaikymą.
 11. Padėkite  pažinti savo baimes ir emocijas. Kalbėkite su vaiku apie tai, ko  bijo, kaip jaučiasi. Formuokite supratimą, kad gerai ir blogai, kas pagrįsta ir ne. Tai padės jam geriau priimti teisingus sprendimus.
 12. Kurkite namų jaukumą. Jūs esate jo geriausi ir artimiausi draugai, todėl pasistenkite, kad su jumis jis jaustųsi jaukiai. Pamirkite barnius ir bausmes.
 13. Suraskite tai, kas juos nuramina ir visada turėkite po ranka. Supratę, kas ramina jūsų vaiką bet kada galėsite padėti jam susitvarkyti su iškilusiais sunkumais greitai ir be streso.
 14. Kartais leiskite paverkti. Visi kartais jaučiamės silpni, todėl ašaros gali būti puikus būdas išlieti susikaupusias emocijas. Paaiškinkite vaikui, jog paverkti kartais „sveika“ ir verkdamas jis neparodo savo silpnybės. Tai padės jam susitvarkyti su emocijomis.
 15. Pasakykite vaikui, kad jis yra tobulas toks, koks yra. Skatinkite jį pasitikėti savimi!
 16. Juokitės, juokitės kasdien. Juokas padės jaustis geriau, sukursite begalę malonių akimirkų šeimoje.
 17. Paaiškinkite, kad kartais žmonės būna žiaurūs, bet tik dėl to, kad šie kažką pasako, nereiškia, jog tai yra tiesa.
 18.  Tikėkite savo atžala. Padėkite jam pačiam tikėti savimi. Jis tai tikrai gali.
 19. Niekada nepamirškite, kas esate. Jūs – tai asmenybė, turinti svajonių ir norų.
 20. Nuolat kartokite savo vaikui, kad stiprybė, kurios jam gyvenime prireiks, jau gyvena jo širdyje

Parengė logopedė – specialioji pedagogė 

Darbo laikas

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 7.30-11.54 12.00-18.00
Antradienis 7.30-11.54 12.00-14.00
Trečiadienis 7.30-11.54 12.00-14.00
Ketvirtadienis 7.30-11.54 12.00-14.00
Penktadienis 7.30-11.54 12.00-14.00

Konsultacijos  vyksta iš anksto suderintu laiku.

Pratybų laikas

PIRMADIENIS:

 • GUDRUČIAI: 10.15-11.54
 • SMALSUČIAI: 7.30-10.00
 • PERTRAUKA: 10.00-10.15; 11.15-11.25
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.00-18.00

ANTRADIENIS:

 • GUDRUČIAI: 7.30-9.00
 • SMALSUČIAI: 9.00-10.00 
 • KLAUSUČIAI: 10.15-11.54
 • PERTRAUKA: 10.00-10.15; 11.15-11.25
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.00-14.00

TREČIADIENIS:

 • SMALSUČIAI: 8.00-11.54
 • PERTRAUKA: 10.00-10.15; 11.45-12.00
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.00-14.00
 • ČIAUŠKUČIAI: 7.30-8.00
  KETVIRTADIENIS
 • GUDRUČIAI: 7.30-9.00
 • KLAUSUČIAI: 9.00-10.45
 • SMALSUČIAI: 10.45-11.54
 • PERTRAUKA: 10.00-10.15; 11.15-11.30
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.00-14.00

PENKTADIENIS

 • SMALSUČIAI: 8.00-10.45
 • GUDRUČIAI: 10.45.11.54
 • PERTRAUKA: 10.00-10.15;10.45-11.00
 • KONSULTACIJOS (suderinus laiką): 12.00-14.00
 • ČIAUŠKUČIAI: 7.30-8.00

Kontaktai

Tel. (8 443) 26071

zelmaster@gmail.com 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ 

ERIKA DOBROVOLSKIENĖ

Socialinio pedagogo veikla

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Dalyvauja darželio Vaiko geroves komisijos veikloje.

Pareigybės aprašymas

Darbo laikas
Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.00-12.48 13.00-14.30
Antradienis 8.00-12.48 13.00-14.00
Trečiadienis 8.00-12.48 13.00-14.00
Ketvirtadienis 8.00-12.48 13.00-14.30
Penktadienis 8.00-12.48 13.00-14.00

Konsultacijos  vyksta iš anksto suderintu laiku.

PSICHOLOGĖ

OKSANA MILTINYTĖ – BAPAUME

Psichologo veikla

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Dalyvauja darželio vaiko geroves komisijos veikloje.

Pareigybės aprašymas

Darbo laikas

Pirmadienis 8.00-12.00

Penktadienis: 12.00-13.30

Konsultacijos  vyksta iš anksto suderintu laiku.

Kontaktai