Sveikatos ugdymas

 

 

 

 

 

Sveikatos ugdymas yra sudėtinė įstaigos vaikų, pedagogų, tėvų lūkesčius atitinkančios Mažeikių lopšelio-darželio „Sulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos „Augu kartu su saulute“ dalis. Įstaigoje sveikatinimo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios, vaikui augant, plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – socialine norma, gyvenimo būdu. Dirbdami su vaikais siekiame, kad šeima ir darželio bendruomenės nariai taptų bendraminčiais ir veiklos partneriais.

Vaikų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius ugdome per įvairias veiklas (projektinę, pažintinę, socialinę, fizinę, meninę), taikome įvairias veiklos organizavimo formas, ieškome naujų idėjų, kad veikla įvairių poreikių vaikams būtų patraukli, sudomintų ir įtrauktų.

Nuo 2021 m. mūsų įstaiga priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui (parengta programa „Augame sveiki“).  Plačiau apie Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą galite sužinoti http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111

2023 m. gegužės 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripažino mūsų įstaigą AKTYVIA MOKYKLA. Plačiau apie aktyvią AKTYVIĄ MOKYKLĄ  http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/aktyvi_mokykla/