Darbuotojai

Bendrasis administracijos telefono numeris

+370 443 26071

RASA BALTUTIENĖ

direktorė

Darbo laikas

8:00–16:30

pirmadieniais – ketvirtadieniais


8:00–15:40

penktadieniais 

Profesinė patirtis, išsilavinimas ir kvalifikacija

Profesinė patirtis

2020-01-03 iki dabar direktorė, Mažeikių lopšelis-darželis “Saulutė”

2003-09-01 iki 2019-08-27 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“

1991-08-26 iki 2003-09-01 auklėtoja, Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“


Išsilavinimas

2015 – 2017 Šiaulių universitetas.       Viešojo administravimo magistro laipsnis. (ŠU magistro diplomas SM Nr. 0004131, išduotas 2017 m. sausio 31 d.)

2008 – 2012 Šiaulių universitetas.  Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
specialybė: Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga. (ŠU bakalauro diplomas SB Nr. 0015122, išduotas 2012 m. birželio 29 d.)

1987 – 1991 Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija (LR kultūros ir švietimo ministerijos diplomas B Nr.010165, išduotas 1991 m. birželio 27 d.

 


Kvalifikacija

2008 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

1996 m. suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pareigybės aprašymas

RŪTA ŽUBIKIENĖ

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

metodinis1@gmail.com

+370 443 28648

Darbo laikas

8:00–16:30

pirmadieniais – ketvirtadieniais


8:00–15:40

penktadieniais

Profesinė patirtis, išsilavinimas ir kvalifikacija

Profesinė patirtis

2020-01-02 iki dabar

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

2008-09-01 – 2020-01-01

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

1993-09-01 – 2008-08-31

auklėtoja

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

1987-03-01 – 1993-08-31

auklėtoja

Mažeikių lopšelis darželis “Liepaitė”


Išsilavinimas

2005 m. 

Klaipėdos universitetas

 Edukologijos bakalauras 

Vaikystės pedagogika, auklėtojo profesinė kvalifikacija

1987 m.  

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija


Kvalifikacija

2018 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto kvalifikacinė kategorija

2007 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

1997 m. suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

JULIJA LATAKIENĖ

direktoriaus pavaduotoja ūkiui

DALINA DAUKANTIENĖ

maitinimo organizatorė

sandėlininkė

DIANA BORUSIENĖ

vyriausioji buhalterė

VILMA ŠANDARIENĖ

sekretorė

informacinių technologijų specialistė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, kuria grupės ugdomąją aplinką, sistemingai vertina vaikų daromą pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Fizinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas


Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėse, ugdymo proceso metu, dirba mokytojas ir jo asistentas. Vaikus ugdo didelę patirtį turintys pedagogai, nuolat siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Pabiručiai | 1 grupė | 2–3 metų vaikai

LORETA GEČIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

SINTIJA BULAŠĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VILMA JARUTIENĖ

mokytojo padėjėja

Pabiručiai | 2 grupė | 2–3 metų vaikai

OLGA URASOVA

ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė

INGA KLIMIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

RIMUTĖ ŠVAŽIENĖ

mokytojo padėjėja

Čiauškučiai | 3 grupė | 3–4 metų vaikai

AUŠRINĖ KALAKAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

RENATA DAUKŠIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

GENOVAITĖ ČERNIAUSKIENĖ

mokytojo padėjėja

Klausučiai | 4 grupė | 4–5 metų vaikai

SIMA VEDLŪGAITĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

GINTARĖ DANAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

GINTARĖ MAČIULIENĖ

mokytojo padėjėja

MARUTA ŠEPUTIENĖ

mokytojo padėjėja 

Smalsučiai | 5 grupė | 5–6 metų vaikai

AGNĖ KIŠONĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

GRETA ROVBUTIENĖ

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ

mokytojo padėjėja 

DANUTĖ TIŠKUVIENĖ

mokytojo padėjėja 

Gudručiai | 6 grupė | 6–7 metų vaikai

NATALIJA VAINUTIENĖ

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

RIMA MICHALENKO

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

HALINA VOVERIENĖ

mokytojo padėjėja

SAMANTA PETRULEVIČIENĖ

mokytojo padėjėja 

RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

logopedė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

VILMA ZELECKIENĖ

specialioji pedagogė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

ERIKA DOBROVOLSKIENĖ

vyr. socialinė pedagogė

OKSANA MILTINYTĖ – BAPAUME

psichologė

VAIDA SKALIŠIENĖ

DAIVA ERLICKIENĖ

EMILIJA MAČERNIENĖ

 virtuvės pagalbinė darbininkė

Virtuvės pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas

ZINAIDA ALENDERYTĖ

ANDŽELIJA GLUDŽINSKIENĖ

GINTARĖ BALSIENĖ

ALGIMANTAS ŠIUDEIKIS

ROMA DERMONTIENĖ

 

Atnaujinta: 2024-05-08