Mūsų komanda

Bendrasis administracijos telefono numeris

+370 443 26071

RASA BALTUTIENĖ

direktorė

Darbo laikas

8:00–17:00

pirmadieniais – ketvirtadieniais


8:00–15:45

penktadieniais 

Profesinė patirtis, išsilavinimas ir kvalifikacija

Profesinė patirtis

2020-01-03 iki dabar direktorė, Mažeikių lopšelis-darželis “Saulutė”

2003-09-01 iki 2019-08-27 priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“

1991-08-26 iki 2003-09-01 auklėtoja, Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“


Išsilavinimas

2015 – 2017 Šiaulių universitetas.       Viešojo administravimo magistro laipsnis. (ŠU magistro diplomas SM Nr. 0004131, išduotas 2017 m. sausio 31 d.)

2008 – 2012 Šiaulių universitetas.  Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
specialybė: Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga. (ŠU bakalauro diplomas SB Nr. 0015122, išduotas 2012 m. birželio 29 d.)

1987 – 1991 Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija (LR kultūros ir švietimo ministerijos diplomas B Nr.010165, išduotas 1991 m. birželio 27 d.

 


Kvalifikacija

2008 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

1996 m. suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

RŪTA ŽUBIKIENĖ

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ruta.zubikiene@buk.lt

+370 443 28648

Darbo laikas

8:00–17:00

pirmadieniais – ketvirtadieniais


8:00–15:45

penktadieniais

Profesinė patirtis, išsilavinimas ir kvalifikacija

Profesinė patirtis

2020-01-02 iki dabar

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

2008-09-01 – 2020-01-01

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

1993-09-01 – 2008-08-31

auklėtoja

Mažeikių lopšelis darželis “Saulutė”

1987-03-01 – 1993-08-31

auklėtoja

Mažeikių lopšelis darželis “Liepaitė”


Išsilavinimas

2005 m. 

Klaipėdos universitetas

 Edukologijos bakalauras 

Vaikystės pedagogika, auklėtojo profesinė kvalifikacija

1987 m.  

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla

Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija


Kvalifikacija

2018 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo eksperto kvalifikacinė kategorija

2007 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

1997 m. suteikta vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

DIANA BORUSIENĖ

vyriausioji buhalterė

VILMA ŠANDARIENĖ

sekretorė

DALINA DAUKANTIENĖ

maitinimo organizatorė

RITA GUDINIENĖ

sandėlininkė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, kuria grupės ugdomąją aplinką, sistemingai vertina vaikų daromą pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje.


Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėse, ugdymo proceso metu, dirba mokytojas ir jo asistentas. Vaikus ugdo didelę patirtį turintys pedagogai, nuolat siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Pabiručiai | 1 grupė | 2–3 metų vaikai

LORETA GEČIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VILMA JARUTIENĖ

mokytojo asistentė

Pabiručiai | 2 grupė | 2–3 metų vaikai

OLGA URASOVA

ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė

GINTARĖ DANAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

RIMUTĖ ŠVAŽIENĖ

mokytojo asistentė

Čiauškučiai | 3 grupė | 3–4 metų vaikai

AUŠRINĖ KALAKAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

LINA VARAPNICKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ

mokytojo asistentė

Klausučiai | 4 grupė | 4–5 metų vaikai

SIMA VEDLŪGAITĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

AUŠRA GABALIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

HALINA VOVERIENĖ

mokytojo asistentė

Smalsučiai | 5 grupė | 5–6 metų vaikai

RENATA DAUKŠIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

ŽAVINTA GORYTĖ

 ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

SINTIJA JONUŠAITĖ

mokytojo asistentė

Gudručiai | 6 grupė | 6–7 metų vaikai

ERIKA MATUTIENĖ

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

NATALIJA VAINUTIENĖ

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

GENOVAITĖ ČERNIAUSKIENĖ

mokytojo asistentė

RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

logopedė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

RENATA TAUTVIDĖ

logopedė, pagalbos mokiniui specialistė

KRISTINA LIUTKIENĖ

 muzikos mokytoja metodininkė

IRENA BUKAUSKIENĖ

virėja

DAIVA ERLICKIENĖ

virėja

VAIDA SKALIŠIENĖ

virėja, virtuvės pagalbinė darbininkė

MARUTA ŠEPUTIENĖ

pagalbinė darbininkė

EMILIJA MAČERNIENĖ

pagalbinė darbininkė

GINTARAS BARTAŠEVIČIUS

pagalbinis darbininkas

ZINAIDA ALENDERYTĖ

valytoja

IRENA ARLAUSKIENĖ

lauko aplinkos tvarkytoja

ANDŽELIJA GLUDŽINSKIENĖ

pagalbinė darbininkė