Mūsų komanda

Bendrasis administracijos telefono numeris

+370 443 26071

RASA BALTUTIENĖ

direktorė

RŪTA ŽUBIKIENĖ

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ruta.zubikiene@buk.lt

+370 443 28648

DIANA BORUSIENĖ

vyriausioji buhalterė

VILMA ŠANDARIENĖ

sekretorė

DALINA DAUKANTIENĖ

maitinimo organizatorė

RITA GUDINIENĖ

sandėlininkė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, kuria grupės ugdomąją aplinką, sistemingai vertina vaikų daromą pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje.


Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėse, ugdymo proceso metu, dirba mokytojas ir jo asistentas. Vaikus ugdo didelę patirtį turintys pedagogai, nuolat siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Pabiručiai | 1 grupė | 2–3 metų vaikai

LIGITA NARUTAVIČIENĖ

ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

AGNĖ JANKAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VILMA JARUTIENĖ

mokytojo asistentė

Pabiručiai | 2 grupė | 2–3 metų vaikai

AUŠRINĖ KALAKAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

AGNĖ JANKAUSKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

RIMUTĖ ŠVAŽIENĖ

mokytojo asistentė

Čiauškučiai | 3 grupė | 3–4 metų vaikai

OLGA URASOVA

ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė

HALINA VOVERIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ANDŽELIJA  GLUDŽINSKIENĖ

mokytojo asistentė

Klausučiai | 4 grupė | 4–5 metų vaikai

SIMA VEDLŪGAITĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

ERIKA MATUTIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

SINTIJA JONUŠAITĖ

mokytojo asistentė

Smalsučiai | 5 grupė | 5–6 metų vaikai

RENATA DAUKŠIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

AUŠRA GABALIENĖ

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ

mokytojo asistentė

Gudručiai | 6 grupė | 6–7 metų vaikai

LORETA GEČIENĖ

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

LINA VARAPNICKIENĖ

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

DANUTĖ TIŠKUVIENĖ

mokytojo asistentė

RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

logopedė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

RENATA TAUTVIDĖ

logopedė, pagalbos mokiniui specialistė

KRISTINA LIUTKIENĖ

vyresnioji muzikos mokytoja

IRENA BUKAUSKIENĖ

virėja

DAIVA ERLICKIENĖ

virėja

EMILIJA MAČERNIENĖ

valytoja

MARUTA ŠEPUTIENĖ

pagalbinė darbininkė

ZINAIDA ALENDERYTĖ

virtuvės pagalbinė darbininkė

IRENA ARLAUSKIENĖ

pagalbinė darbininkė

VIDA JARAMINIENĖ

pagalbinė darbininkė

GINTARAS BARTAŠEVIČIUS

pagalbinis darbininkas