Mūsų komanda

Bendrasis administracijos telefono numeris

+370 443 26071

RASA BALTUTIENĖ

direktorė


Atsako už įstaigos strategijos formavimą

RŪTA ŽUBIKIENĖ

direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Atsako už ugdomojo proceso strategijos įgyvendinimą ir taktiką

DIANA BORUSIENĖ

vyriausioji buhalterė

VILMA ŠANDARIENĖ

sekretorė

DALINA DAUKANTIENĖ

maitinimo organizatorė

RITA GUDINIENĖ

sandėlininkė

+370 443 28648

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, kuria grupės ugdomąją aplinką, sistemingai vertina vaikų daromą pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, rūpinasi vaikų fiziniu ir psichologiniu saugumu grupėje.


Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėse, ugdymo proceso metu, dirba mokytojas ir jo asistentas. Vaikus ugdo didelę patirtį turintys pedagogai, nuolat siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

AUŠRINĖ KALAKAUSKIENĖ

mokytoja metodininkė

OLGA URASOVA

mokytoja ekspertė

LINA VARAPNICKIENĖ

mokytoja

SILVIJA POCEVIČIŪTĖ

mokytoja

RENATA DAUKŠIENĖ

mokytoja metodininkė

ROBERTA FREIMONTIENĖ

mokytoja

GINTARĖ AMBRAZAITYTĖ

mokytoja

LORETA GEČIENĖ

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

LIGITA NARUTAVIČIENĖ

vyresnioji mokytoja

KRISTINA LIUTKIENĖ

vyresnioji muzikos mokytoja

RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

mokytoja metodininkė


logopedė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

SIMA VEDLŪGAITĖ

mokytoja metodininkė


logopedė, pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

HALINA VOVERIENĖ

mokytojo asistentė

RIMUTĖ ŠVAŽIENĖ

mokytojo asistentė

DANUTĖ TIŠKUVIENĖ

mokytojo asistentė

JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ

mokytojo asistentė

SINTIJA JONUŠAITĖ

mokytojo asistentė

EMILĖ VEDLŪGAITĖ

mokytojo asistentė

IRENA BUKAUSKIENĖ

virėja

DAIVA ERLICKIENĖ

virėja

EMILIJA MAČERNIENĖ

pagalbinė darbininkė

MARUTA ŠEPUTIENĖ

valytoja

ZINAIDA ALENDERYTĖ

virtuvės pagalbinė darbininkė

IRENA ARLAUSKIENĖ

pagalbinė darbininkė

VIDA JARAMINIENĖ

pagalbinė darbininkė

GINTARAS BARTAŠEVIČIUS

pagalbinis darbininkas