Informacija tėvams

Nuo 2022-01-17 vaikai į darželį priimami centralizuotai. Savivaldybės taryba patvirtino Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašą, kuriame nurodyta, jog asmenų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas informacinėje sistemoje automatiškai pagal joje užregistruotus prašymus.

Prašymai pildomi elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu svietimas.mazeikiai.lt arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos.  

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 proc. Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

  • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų: vienas iš tėvų yra miręs arba vienas iš tėvų yra dingęs be žinios;
  • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą;
  • vaikas auga Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikui centre ir jam reikalinga švietimo pagalba;
  • vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas.
    Grupės pavadinimas                          Maitinimo kaina (Eurais ir procentais už 1 d.)
   Pusryčiai        Pietūs Pavakariai  Vakarienė   Iš viso
Lopšelio grupė   0,84 (25%) 1,34 (40%) 0,34 (10%)   0,84 (25%)       3,36
Darželio grupė   1,05 (25%)       1,68 (40%) 0,42 (10%)    1,05 (25%)       4,20
Priešmokyklinio ugdymo grupė   1,05 (25%)       1,68 (40%) 0,42 (10%)    1,05 (25%)       4,20

Atskirų maitinimų atlyginimų dydis

Priešmokyklinio ugdymo grupėse suteikiama galimybė rinktis maitinimų skaičių per dieną (pvz. valgyti tik pusryčius ir pietus arba tik pietus).

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 20 dienų valgiaraštis

Konkrečios dienos valgiaraštį rasite prisijungę prie el. dienyno „Mūsų darželis“.


Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Peržiūrėti čia.


Informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas rasite čia.

Atnaujinta: 2024-04-02