Vaikų priėmimas ir mokestis už darželį

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 proc. Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

  • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų: vienas iš tėvų yra miręs arba vienas iš tėvų yra dingęs be žinios;
  • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą;
  • vaikas auga Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikui centre ir jam reikalinga švietimo pagalba;
  • vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas.