Vaikų priėmimas ir mokestis už darželį

Priėmimas


Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Tėvai (globėjai) dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes turi atvykti į lopšelį-darželį “Saulutė” arba užpildyti prašymą ir atsiųsti į įstaigos el. p. mazeikiai.saulute@gmail.com

Mokesčio lengvatos taikymas


Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

  • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

          vienas iš tėvų miręs;

          vienas iš tėvų dingęs be žinios.

  • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą;
  • vaikas auga Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikui centre ir jam reikalinga švietimo pagalba;
  • vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas.