Klausučių virtuali grupė

4 grupė (4–5 metų vaikai)

„Aš – gamtos dalis“


Ugdymas(is) orientuotas į vaiko santykį su gamta metų rato tėkmėje ir į pagarbumo gamtai įgūdžių puoselėjimą.

Siūlomos užduotys


 

Tema: Žiema. Sausis

Tema: Žiema. Gruodis

Tema: “Kas pievelėj  kirba, dūzgia ?” 

Ugdymo(si) laiką skirkime  gamtos tyrinėjimams – domėkimės pievos augalų, mažųjų gyventojų – vabalų, vabzdžių įvairove, sužinokime ir turtinkime žinojimus apie jų  gyvenimo būdą.

Edukaciniai filmai:

Kalbą turtinkime aptardami pasakėles, patarles, pasimokydami eilėraščių.

 • Pasakėlė Kaip liūdna boružėlė tapo laimingiausia pasaulyje.Atidžiai pasiklausyti ir pagalvoti : Kodėl boružėlė liūdna? Kada ji pralinksmėjo? O kada mums būna liūdna? Kada jaučiamės laimingi?
 • “Skruzdėliuko kelionė”.Kartą, skruzdėliukas nusprendžia įlipti aukštai į medį, kur gyvena vikšrai. Viskas būtų buvę gerai, bet staiga papučia stiprus vėjas ir nuskina nuo medžio lapą ant kurio stovėjo skruzdėliukas. Taip ir prasideda jo kelionė. Atsidūręs nežinomoje vietoje, jis pirmiausia ima šauktis pagalbos, tačiau jos nesulaukęs, patraukia pėsčias rasti savo namų. Pakeliui jis sutinka gausybę vabalų, kurie padeda jam grįžti. Kokius pagalbininkus vabalus sutiko skruzdėliukas?

Patarlės: Sukasi kaip bitė apie žiedą. Ūžia kaip bitės avily. Darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė.

 • Smulkiąją motoriką lavinsime atlikdami pirštukų žaidimus, skaičiavimo, mąstymo, kūrybines užduotis apie vabalus.

Tema:  “Rieda saulė per pasaulį‘‘ (04.20 – 04.30)

Suvokti saulę kaip šilumos, šviesos, gyvybės, gėrio simbolį.

Atrasti, kaip šilumą, gėrį skleidžia žmogus.

Išgirsti  ir pastebėti saulės pažadintą Lietuvos gamtą.

Pažiūrėti ir aptarti:

 • Mėnulis, mėnulio fazės ir saulės užtemimas – Vaikų enciklopedija.
 • Pasaka „Saulė ir Mėnulis“ – Lietuviška animacija vaikams.
 • Pauščių balsai.
 • Pavasario gėlės.
 • Viktorina “Pirmosios pavasario gėlės”.
 • Domėtis, sužinoti, kad saulė – tai ,,ugnies kamuolys, kuris šildo ir apšviečia planetas‘‘, ,,žvaigždė, kurios paviršius be perstojo kunkuliuoja ir spjaudo liepsnas it koks slibinas‘‘ ir pan.
 • Pabandyti įsivaizduoti, kas būtų, jeinebūtų saulės.
 • Bandyti pajausti šviesos ir tamsos kontrastą: pabuvus tamsiame kambarėlyje, išeiti į saulėtą patalpą. Pasakoti savo potyrius, ką galvojame, ką veikiame būdami šviesoje ir tamsoje. Pasvarstyti, kam reikalinga diena ir naktis.
 • Domėtis, bandyti įsimenti mįsles apie saulę: ,,Mažas obuolėlis visus apšviečia‘‘, ,,Dega visą dieną, bet nesudega‘‘.
 • Išgirsti, kartoti, įsimnti,bandyti raiškiai ir jausmingai deklamuoti A. Matučio eilėraštį „Apie saulę“ .
 • Žaisti ,,Priešingų žodžių‘‘ žaidimą – galvoti antonimus (pvz.: diena – naktis, šviesa – tamsa, rytas- vakaras, žiema – vasara, didelis – mažas, ilgas – trumpas, linksmas – liūdnas,………. ).
 • Ridenti įvairius daiktus (kaštoną, akmenuką, žirnį, gilę ir pan.), atrasti, kuris daiktas nuriedėjo toliausiai.
 • Namų aplinkoje ieškoti rutulio formos daiktų.
 • Saulės ir veidrodėlio pagalba laidyti ir gaudyti „saulės zuikučius“
 • Atlikti rašto užduotėles rekomenduojamas smulkiosios motorikos, mąstymui, skaičiavimui lavinti: “Sujunk taškelius- nupiešk saulę”, “Nupiešk boružėliai tinkamą skaičių taškelių”, “Suklijuok pešinėlį teisinga seka”.
 • Aplikuoti saulės “užauginas” gėles, štampuoti šalia jų skraidančius drugelius.
 • Prisiminti supančius žmones, bandyti suvokti apie žmogaus vidinę šviesą – meilę, taurumą, gerumą, išmintį. Atrasti, kaip gėrį ir šilumą skleidžia tėveliai, auklėtojos, draugai, ką ir kaip galiu sušildyti aš.

Tema “Rieda margučiai” 04.06-04.17 d.

Siūlome kartu su vaiku:

Logopedo  pasiūlymai:

Užduotis parengė


ERIKA MATUTIENĖ

mokytoja metodininkė

http://jorikas112@yahoo.com


SIMA VEDLŪGAITĖ

mokytoja metodininkė

sima.vedlugaite@buk.lt

Klausučių veikla namuose kartu su šeima

Kviečiame pasidžiaugti Gabijos veikla.

Smagias užduotis – smagu atlikti ir namuose.

no images were found