Apie mus - Saulutė

Apie mus

Lopšelis –darželis „Saulutė“- pirmasis darželis Mažeikių mieste, įkurtas 1964 m., turintis didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį.

Darželis yra strategiškai patogioje miesto vietoje, patrauklus dėl savo vykdomos humanistinės ugdymo krypties, nuolat atnaujinamos estetiškos vaikų judėjimo poreikius atitinkančios lauko aplinkos.

Darželį lanko 100 vaikų. Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ugdymas vyksta penkias dienas per savaitę, lietuvių kalba

Įstaigos išskirtinumą stiprina tai, kad  visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  ugdymo grupėse ugdymo proceso metu dirba mokytojas ir jo asistentas.

Vaikus ugdo didelę patirtį turintys pedagogai, siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

Nedidelė bendruomenė turi didelių privalumų: nesusvetimėjusią, šiltą tarpusavio bendradarbiavimo atmosferą, darbingą nuotaiką, galimybę kasdien pamatyti ir svarbiausia – pajausti. Tarpusavyje nuolat bendraujantys bendruomenės nariai didžiuojasi savo įstaiga, kuria, rūpinasi jos įvaizdžiu.

V I Z I J A

Lopšelis-darželis ,,Saulutė‘‘:

☼ Savita, aktyvi, vieninga bendruomenė, atvira naujovėms ir kaitai kryptingai plėtojanti humanistines, dorines, sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, kur kiekvienas jos narys turi galimybę nuolat ir kryptingai lavintis, siekiant ne tik asmeninės, bet ir įstaigos sėkmės.

M I S I J A

☼ Teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir socialines paslaugas, atsižvelgiant  į vaikų poreikius, individualumą, gebėjimus bei tėvų lūkesčius.

☼ Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais, ugdyti visas vaiko galias: fizines, intelektualines, pažintines bei emocines.

☼ Vadovaujantis humanistinėmis bei sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatomis, ugdyti pozityvų požiūrį į save, aplinką, gamtą, tautinį paveldą.

☼ Kurti fiziškai, psichologiškai ir emociškai saugią, estetiškai patrauklią, šiuolaikišką aplinką.