Pradedamas nuotolinis ugdymas
2020-03-29

Įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu. Planuojame ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams lopšelio-darželio elektroniniu dienynu “Mūsų darželis“, uždarose Facebook grupėse (atskiros grupės) ir internetinio puslapio skiltyje “Nuotolinis ugdymas” pateikti savaitės ugdymo planus, užduotėles, žaidimų aprašymus ir patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.