AKCINĖS BENDROVĖS ,,ORLEN  LIETUVA“ FINANSINĖ PARAMA

Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas padeda ugdyti vaikų kūrybiškumą ir novatoriškumą, suteikia galimybes diegti strategijas, kurios padeda ugdyti vaikų žingeidumą, eksperimentavimą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą. Naudojant šiuolaikines ugdymo priemones, vaikai natūraliau perpranta technologinius, inžinerinius, matematinius, gamtamokslinius dalykus.

Dėkojame akcinei bendrovei „ORLEN LIETUVA“ už įstaigai skirtą 2000 Eur paramą ir galimybę įsirengti STEAM modulinę lauko sienelę inovatyviam vaikų ugdymui.