II modulio seminaras ,,Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą įstaigoje“

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė tęsia ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos bendruomenės telkimas pozityvių tarpusavio santykių kūrimui ir palaikymui“. Vasario 23 d. įstaigoje vyko II modulio seminaras ,,Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą įstaigoje“. Lektorės: logopedė metodininkė Renata Bumbliauskienė, socialinė pedagogė Erika Dobrovolskienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Vilma Zeleckienė, psichologė Oksana Miltinytė-Bapaume. Programos vadovės – Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ direktorė Rasa Baltutienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Žubikienė.