Projektas “Žaidimai moko”

„Klausučių“ ir „Smalsučių“ grupių vaikai, kartu su logopede Renata ir spec. pedagoge Vilma, nuo rugsėjo 26 d.  iki gruodžio 23 d. dalyvaus ilgalaikėje  programoje „Žaidimai moko“.

Programos tikslas: Įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę kompetencijas.

Uždaviniai:

1.   Skatinti vaikus tyrinėti, mąstyti, atrasti, kurti, spręsti problemas, mokyti bendradarbiauti įvairių žaidimų pagalba.

2. Lavinti akies-rankos koordinaciją, vaizduotę, regimąjį suvokimą, smulkiąją motoriką, orientaciją erdvėje ir laike, naudojant kūrybinius bei rašto darbus.

 3. Aktyvinti, plėsti ir tikslinti vaikų kalbą.

 4. Lavinti pažintinius procesus (atmintį, dėmesį, mąstymą, suvokimą).

5. Skatinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.